כיצד מומלץ לבחור חברת משלוחים לחו"ל בלי להצטער אחר כך?

חברת משלוחים לחו"ל יש לבחור על פי אמות מידה מקצועיות המתייחסות לסוג החבילה שאתה צריך להוביל. ראשית, אל תשכח שהמחיר אינו נקבע סתם כך אלא על פי סולמות מדידה לחבילה. יש חברות שנוהגות לייקר חבילות על פי המשקל שלהן, ויש חברות הנוהגות לעשות את אותו דבר אך בהתייחס לגודל המוצר, ויש חברות המביעות התייחסות דוRead More